ŁAPA 2024 – 28. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 🖐️

ŁAPA 2024 – 28. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 🖐️

ŁAPA jest przeglądem dla grup teatralnych z powiatu kutnowskiego.

Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, działających w  przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w placówkach kultury, oświatowo – wychowawczych, społecznych i prywatnych, skupiających dzieci i młodzież do lat 19.

Przegląd odbywać się będzie w dniach 3 – 5 czerwca 2024 roku w 5 kategoriach wiekowych:

  • I grupa wiekowa – przedszkola, klasy zerowe
  • II grupa wiekowa – klasy I – III szkoły podstawowej
  • III grupa wiekowa – klasy IV – VI szkoły podstawowej
  • IV grupa wiekowa – klasy VII – VIII szkoły podstawowej
  • V grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej przelewem lub w kasie KDK w wysokości 10 zł od osoby (należy poinformować o konieczności wystawienia faktury) oraz dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do 2 kwietnia 2024 r. do sekretariatu Kutnowskiego Domu Kultury lub drogą mailową na adres: wiolamaciejewska@kdk.net.pl.  Należy wypełnić także formularz RODO.

Termin prezentacji zostanie podany do wiadomości uczestników 28 maja 2024 roku. Łączna pula nagród wynosi 5 tysięcy złotych.

Koordynator Przeglądu – Wioleta Maciejewska  tel. 603 809 266, wiolamaciejewska@kdk.net.pl

Więcej szczegółów i informacji w regulaminie.

REGULAMIN ŁAPA 2024

KARTA ZGŁOSZENIOWA ŁAPA 2024 PDF

KARTA ZGŁOSZENIOWA ŁAPA 2024 DOC

Related posts