Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko: Główny księgowy / Główna księgowa w Kutnowskim Domu Kultury

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu

SZCZEGÓŁY

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

lub składać osobiście w siedzibie Kutnowskiego Domu Kultury w terminie do 28.03.2024 do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko głównego księgowego KDK”

Related posts