Historia Rodziny Albińskich

Dziś kilka słów o Rodzinie Albińskich z Bardzinka koło Krośniewic – producentach róż, którzy od pierwszej wystawy róż w 1975 roku pokazywali swoje róże w Kutnowskim Domu Kultury, by mieszkańcy mogli je podziwiać podczas Kutnowskich Jarmarków Różanych, a potem podczas Święta Róży – czynili to w latach 1975-2001. Być może się mylę  (jeśli tak, to poprawcie mnie), ale wg mnie Gospodarstwo Ogrodnicze Rodziny Albińskich to najdłużej działające gospodarstwo ogrodnicze produkujące róże w regionie kutnowskim!

Uprawę róż rozpoczął Mieczysław Albiński (1909-1992) zakładając w 1938 roku gospodarstwo ogrodnicze w Stefanówce koło Krośniewic. Wcześniej  ukończył Państwową Średnią Szkołę Ogrodniczą w Warszawie. Praktyki odbył między innymi w Gospodarstwie Ogrodniczym braci K. i A. Eizyk w Adamowicach, gdzie zaczął zajmować się uprawą i produkcją róż. Po wojnie Mieczysław Albiński zakupił gospodarstwo rolne w Bardzinku koło Krośniewic i w tym gospodarstwie do dziś produkowane są  m.in. róże. Od 1967 roku wspólnie z Mieczysławem Albińskim zaczęli pracować Bogusław (1942-1996) i Krystyna (zmarła 5 stycznia 2021 roku)  Albińscy. Lata 70. i 80. – to okres rozkwitu działalności szkółki róż. Produkcja dochodziła do 300 000 krzewów róż. Sprzedaż wysyłkowa wynosiła do 2500 krzewów róż w sezonie, w tym na eksport. W 1996 roku szkółkę od Bogusława i Krystyny Albińskich przejął ich syn Maciej Albiński z żoną Małgorzatą. Oboje ukończyli Wydział Ogrodniczy  SGGW w Warszawie i kontynuują tradycję rodzinną.

Mieczysław Albiński był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż od 1962 roku. Brał udział we wszystkich akcjach  i wydarzeniach organizowanych przez PTMR. Bezpłatnie przekazywał krzewy róż  w celu ukwiecania miast i osiedli, a także założenia rosarium w Chorzowie, Warszawie i Poznaniu. Prezentował swoje róże na 16-tu Ogólnopolskich Wystawach Róż i innych wydarzeniach. Startując w konkursach o prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie produkcji róż –  Złotą Różę, Srebrną Różę, Brązową Różę. Wielokrotnie zdobył tę nagrodę: Złotą Różę – w latach: 1965, 1967, 1975, 1986; Srebrną Różę – w latach:1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1976. Brązową Różę – w latach: 1961, 1962, 1978.

Bogusław Albiński z żoną Krystyną brali udział w 6-ciu Ogólnopolskich Wystawach Róż, a startując w konkursie otrzymali Złotą Różę – w latach: 1982, 1990, 1995; Brązową Różę w roku 1975.

– Bożena Gajewska

Wykorzystano:
– materiały zawarte w publikacji poświęconej Polskiemu Towarzystwu Miłośników Róż 1958-2000 pod przewodnictwem redakcyjnym Ireny Gołębiowskiej (prezeski PTMR), w której  znajdują się informacje napisane przez Krystynę Albińską, a dotyczące działalności  ich firmy ogrodniczej;
– fotografie z archiwum domowego Jerzego Papiewskiego;
– artykuł z Tygodnika Płockiego nr 39 z 25 września 1988 roku w zbiorach MiPBP w Kutnie,
– fotografie z archiwum Kutnowskiego Domu Kultury,
– materiały z archiwum domowego Bożeny Gajewskiej.

Related posts