Grupa Teatralna „od jutra”

Grupa Teatralna „od jutra” funkcjonuje od 1984 roku i jest jednym z najdłużej działających nieinstytucjonalnych teatrów amatorskich w kraju!

Wiek uczestników: grupa dla dorosłych
Instruktor: Krzysztof Ryzlak

www.odjutra.weebly.com