Grupa Teatralna “od jutra”

Grupa Teatralna “od jutra” funkcjonuje od 1984 roku i jest jednym z najdłużej działających nieinstytucjonalnych teatrów amatorskich w kraju!

Wiek uczestników: grupa dla dorosłych
Instruktor: Krzysztof Ryzlak

Wiek uczestników: młodzież od 13 do 18 roku życia
Instruktor: Dominika Staniszewska

www.odjutra.weebly.com