Wyciągi z szuflady edycja III – KONKURS POETYCKI

UWAGA!!! Przedłużyliśmy termin konkursu! Na wiersze wyciągnięte z szuflady czekamy do 28 maja!

Kutnowski Dom Kultury ogłasza III edycję Konkursu Poetyckiego pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY skierowanego do mieszkańców Kutna i powiatu kutnowskiego.

Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz wiek autora/autorki. Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy, adres e-mailowy) oraz podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Kutnie lub powiecie kutnowskim. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie wiekowe:
1 kategoria – młodzież w wieku 15-18 lat
2 kategoria – dorośli (powyżej 18 lat)

Na zestawy składające się trzech wierszy czekamy do dnia 28 maja 2023!

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XVIII Festiwalu Złoty Środek Poezji (18. czerwca 2023). Laureatów poinformujemy wcześniej mailowo/telefonicznie.

Nagrodami w konkursie są:
– zestawy książek poetyckich
– publikacja nagrodzonych wierszy

Zestawy prosimy wysyłać/ składać na adres:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

Z dopiskiem na kopercie : WYCIĄGI Z SZUFLADY

We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Olą Kołodziejek email: zlotysrodek@kdk.net.pl

REGULAMIN
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Related posts