Różany Ogród – WYNIKI KONKURSU

Znamy wyniki rodzinnego konkursu plastycznego „Różany Ogród„! 🌹😍 Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!
 
Najmłodszy reprezentant rodziny do 6 lat
🌹 Jakub, Julia, Agnieszka i Maciej Ziółkowscy
🌹 Staś, Zosia, Ilona i Zbigniew Cieniewscy
 
Najmłodszy reprezentant rodziny do 9 lat
🌹 Zuzanna, Ola i Sławomir Florczak
🌹 Piotr, Ewa, Adam Bron
 

Wszystkie wymienione osoby otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury oraz firmę COMPO. Po prostu piękne rośliny. 🎁😊

📷 NAGRODZONE PRACEKutnowski Dom Kultury
zaprasza rodziny do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Różany ogród”

👨‍👩‍👧‍👦 Zadanie: Wykonanie przestrzennej kompozycji, której jednym z elementów składowych będzie kwiat róży.
👨‍👩‍👧‍👦 Uczestnicy: Rodziny w trzech kategoriach wiekowych:

  • najmłodszy reprezentant rodziny do 6 lat
  • najmłodszy reprezentant rodziny do 9 lat
  • najmłodszy reprezentant rodziny do 12 lat

👨‍👩‍👧‍👦 Termin: Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 06 – 21 maja 2021 r.
👨‍👩‍👧‍👦 Finał: Finał konkursu odbędzie się w dniu 29 maja 2021 r. na stronie https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury
👨‍👩‍👧‍👦 Zasady: Celem konkursu jest zachęcanie  uczestników do rozwijania kreatywności i wyobraźni.
Praca konkursowa musi być pracą rodzinną. Rodzina do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
👨‍👩‍👧‍👦 Nagrody: Do wygrania nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

👨‍👩‍👧‍👦 Zgłoszenia: Pracę należy dostarczyć  na stanowisko ochrony KDK lub przesłać pocztą na adres:
Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
z dopiskiem „Różany ogród” do 21 maja br., decyduje data stempla.

Dostarczona praca powinna być podpisana w niewidocznym miejscu oraz powinien być do niej dołączony formularz, który zawiera następujące informacje:

  1. imię i nazwisko, wiek najmłodszego uczestnika konkursu
  2. imiona i nazwisko wszystkich pozostałych członków rodziny zaangażowanych w prace
  3. adres mailowy do kontaktu
  4. zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie

Różany ogród Regulamin

Related posts