Różane portfolio – WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Przed nami rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pn. „Różane portfolio”. 🌹😊 Jury postanowiło przyznać następującym uczestnikom nagrody główne! 📷🥰

🌹📷 Joanna Kołodziejska
🌹📷 Justyna Szymczyk
🌹📷 Tomasz Baum
🌹📷 Emilia Cegielska
🌹📷 Mirosława Misiewicz

Gratulujemy! Wszystkie wymienione osoby otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę COMPO. Po prostu piękne rośliny. 🎁😊


Kutnowski Dom Kultury zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pn. „Różane portfolio”.

🌹 Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 6.05 – 21.05. 2021r.

🌹 Przedmiot i tematyka konkursu: zdjęcie przedstawiające róże.

🌹 Format zdjęcia – wydruk w rozmiarze A4.

🌹 Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2021r. na stronie www.facebook.com/KutnowskiDomKultury.

🌹 Nagrody: W konkursie są do wygrania nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Pracę należy dostarczyć na stanowisko ochrony KDK lub przesłać pocztą, do 21.05.2021 r., na adres siedziby Organizatora:
Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
z dopiskiem – Konkurs „Różane portfolio”

Wraz ze zdjęciem – pracą konkursową – należy przesłać dane uczestnika Konkursu: imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy do kontaktu oraz zgodę na udział w Konkursie.

Różane portfolio Regulamin

Related posts