Konkurs Kolęd i Pastorałek 2021 – WYNIKI

Jury XV Kutnowskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w składzie:

Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, muzyk
Mariusz Jagielski – Wizytator w Kuratorium Oświaty w Łodzi, delagatura Kutno, muzyk
Sławomir Pijanowski – Prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie, muzyk
Krzysztof Ryzlak – instruktor teatralny w KDK, reżyser, autor spektakli i wydarzeń kulturalnych

po obejrzeniu 34 prezentacji w czterech kategoriach wiekowych, przyznało następujące Nagrody Główne i Wyróżnienia:

kat. 3 – 6 lat

Nagrody Główne:
Hanna Frątczak
Zuzanna Jóźwiak
Zofia Adamska


Wyróżnienia:

Zofia Kostrzewa
Bartosz Chmurski
Jan i Nina Koltun

kat. 7 – 9 lat

Nagrody Główne:
Małgorzata Misiuk
Faustyna Majtczak

Wyróżnienia:
Antonina Łukowczyk
Sophie Miksztal

kat. 10 – 12 lat

Nagrody Główne:
Blanka Gens
Maja Banachowska
Emilia Oklek
Zuzanna Leibschang
Julia Miksztal
Zofia Anioł
Gabriela Zweigert

Wyróżnienia:
Julia Lis

Gabriela Ziółkowska
Natasza Trusińska

kat. 13 – 15 lat

Nagrody Główne:
Kacper Kita
Zuzanna Zamorowska

Wyróżnienia:
Nikola Sikorska

Dyplomy i nagrody można odbierać w Kutnowskim Domu Kultury od 20 grudnia – nagród nie przesyłamy pocztą.


 

W ramach XV Kutnowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek przeprowadzony zostanie konkurs online, którego finał odbędzie się w dniu 18 grudnia 2021 o godz. 18:00 na kanale YouTube Kutnowskiego Domu Kultury.

Uczestnicy – soliści mogą zgłaszać się w 4 KATEGORIACH WIEKOWYCH (decyduje rok urodzenia) i zgłaszają w formie nagrania video jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

A: 3 – 6 lat
B: 7-9 lat
C: 10-12 lat
D: 13-14 lat

Link do nagrania konkursowego należy załączyć do zgłoszenia elektronicznego i przesłać do dnia 12 grudnia 2021 do godz. 16:00. Elektroniczny formularz karty zgłoszenia dostępny jest pod adresem: http://konkurs.kdk.net.pl/KONKURS/

Szczegóły w regulaminie: Konkurs kolęd i pastorałek 2021 REGULAMIN

Zapytania dotyczące festiwalu należy kierować na adres e-mail: konkursy@kdk.net.pl

Po przesłuchaniu nadesłanych prezentacji, Jury wyłoni Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody główne, wyróżnienia i nagrody specjalne. Finaliści zostaną zaprezentowani w mediach społecznościowych, na stronach www oraz dostaną zaproszenia do udziału w innych festiwalach i konkursach piosenki organizowanych na terenie miasta Kutna.

Wydarzenie organizowane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczone jest dla dzieci z Powiatu Kutnowskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla Laureatów nie będą wysyłane pocztą, będą do odbioru wyłącznie w budynku Kutnowskiego Domu Kultury. Organizator poinformuje uczestników o warunkach odbioru nagrody za pomocą poczty e-mail.

Related posts