XV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca – WYNIKI

A oto finalistka i finaliści XV Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. P.B. Greca. Spośród 37 wierszy jury w składzie: Emilia Konwerska, Adam Wiedemann i Jakub Kornhauser wybrało i nagrodziło w tym roku 4 wiersze!

 1. miejsce – Dawid Zalewski za wiersz „małe potwory trzeba nauczyć potworności” – nagroda w wysokości 1000 zł
 2. miejsce ex aequo:
  Maria Radkowska za wiersz „matka najprostsza na świecie” – nagroda w wysokości 750 zł
  Krzysztof Kwintkiewicz za wiersz „1/3” – nagroda w wysokości 750 zł
 3. miejsce  – Adam Falkowski za wiersz „Fantazja przechodząca w marzenie” – nagroda w wysokości 500 zł

 


Przedstawiamy listę osób, które zgłosiły swój wiersz do
XV Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. P.B. Greca

 

Zapraszamy wszystkich do Kutna, 12 czerwca, do Centrum Teatru Muzyki i Tańca, na ul. Teatralnej 1.
Startujemy o godz. 11:00, rejestracja czynna będzie od godz. 9:00. Będziemy na Was czekać z kawą i herbatą!
Ogłoszenie wyników – około godz. 14:00, a do podziału mamy 3000 zł!

 

1 Babiarska Agata
2 Bara Mariusz
3 Baryła Mariusz
4 Borkowska Dagmara
5 Brzezińska Agata
6 Buchalska Anna
7 Budnik Janusz Wiesław
8 Chodorowska Maja
9 Chyliński Bernard
10 Dąbrowa Tomasz
11 Dejnecki Tadeusz
12 Ebeid Justyna
13 Falkowski Adam
14 Felczak Barbara
15 Florczak Katarzyna
16 Frankowska Aleksandra
17 Garnysz Julia
18 Górska Dominika
19 Grabowska Julia
20 Hałucha Julia
21 Iskra Daria
22 Jaśmin Weronika
23 Jaworska Wioletta Arleta
24 Jędrzejewski Andrzej
25 Jóźwiak Magdalena
26 Niemirski Kamil
27 Katarzyńska Anna
28 Kawalec Lesław
29 Kominek Patryk
30 Konieczny Waldemar
31 Konopka Justyna
32 Kozłowska Alicja
33 Kozłowska Hiacynta
34 Krasiński Tomasz
35 Krupicka Agnieszka
36 Krzywda Zuzanna
37 Kwintkiewicz Krzysztof
38 Laszczyńska Urszula
39 Lewandowska Małgorzata
40 Lemański Radosław
41 Lipka Paulina
42 Łączyński Piotr
43 Małachowicz Kamil
44 Mardarovych Solomija
45 Maryniak Aleksandra
46 Mencwel Maria
47 Naszkowski Jerzy
48 Ossowska Agnieszka
49 Pacuła Artur
50 Pilch Kamil
51 Płusa Kacper
52 Rdkowska Maria
53 Rajzer Krystian
54 Rokita Mariusz Jacek
55 Rumiński Marcin
56 Sekuła Joanna
57 Sowa Adrian
58 Stosur Arkadiusz
59 Szadurska Iwona
60 Szczepański Wojciech
61 Szeligowska Aleksandra
62 Szewczyk Marek
63 Szwancar Andrzej
64 Szynal Błażej
65 Wiśniewska Aleksandra
66 Witczak Julia
67 Wojtków Maria
68 Wójt Filip
69 Zalewska Róża
70 Zalewski Dawid
71 Załuga Agnieszka
72 Zawadzki Miłosz
73 Zawendowski Piotr
74 Zdybski Piotr
75 Zelek Bartosz
76 Zemanek Piotr
77 Zieliński Marek

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w
XV Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca
w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2022

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 12 czerwca 2022 r. w Kutnie w Centrum Teatru Muzyki i Tańca na ul. Teatralnej 1.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, które przygotują jeden wiersz, nieprzekraczający 2 stron maszynopisu, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2022 r. o godz. 11.00.
Kolejność uczestników oraz dokładne miejsce wydarzenia zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (
www.kdk.net.pl) oraz na FB Festiwalu Złoty Środek Poezji.

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM, EDYTOWALNYM PLIKU TEKSTOWYM zawierającym poza tekstem wiersza, dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 31 maja 2022 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.

7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 3000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 czerwca 2022 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
tel. 24 252 72 37
www.kdk.net.pl
mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.

 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

 4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

REGULAMIN KONKURSU

Related posts