Wyjść z obrazu – KONKURS

Wystawie “Wyjść z obrazu czyli kwarantanna ze sztuką” towarzyszy konkurs, również pod nazwą “Wyjść z obrazu”. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia będącego interpretacją wybranego dzieła sztuki. Uczestnicy konkursu w domowych warunkach przy użyciu dostępnych im materiałów, wykonują własną interpretację wybranego dzieła. Fotografia może być wykonana dowolnym sprzętem i poddana obróbce w dowolnym programie. Wykluczamy jedynie „podkładanie” innego  tła niż to, na którym zdjęcie zostało wykonane.

Konkurs adresowany jest do całych rodzin, ma to być wspólna zabawa i praca zbiorowa. Na zdjęciu może być dowolna ilość osób lub jedna, a w koncepcji i przygotowaniach uczestniczyć mogą wszyscy członkowie rodziny.

Uczestnik zgłasza na Konkurs pracę w formie wydruku w formacie A3 lub A4 do Kutnowskiego Domu Kultury lub wysyła emailem na adres konkursy@kdk.net.pl

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Konkurs kończy wystawa nagrodzonych prac.

Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2022. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Kutna i Powiatu Kutnowskiego.

SZCZEGÓŁY: Wyjść z obrazu – REGULAMIN KONKURSU

Related posts