Wiosenny pejzaż – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 🌱

Świętujemy Dzień Ziemi z ogromną radością ogłaszając wyniki konkursu plastycznego “Wiosenny Pejzaż”! 🌱🌸Dziękujemy za Wasze zgłoszenia, w których wykazaliście się pomysłowością godną samej Matki Natury.
Spójrzcie za okno, oto jak skutecznie zaprosiliście wiosnę. Brawo!

Jury dokładnie obejrzało aż 170 nadesłanych prac i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

🌱🌸 Kategoria I – 5-6 lat

Nagrody Główne:

Zofia Komorowska

Hanna Dymkiewicz

Hanna Piotrowicz

Aleksandra Gawrysiak

Martyna Muster

Anna Strębska

Zuzanna Bartkowska

Alan Falkowski

Weronika Jakubik

Szymon Rembowski

 

🌱🌸 Kategoria II – 7-9 lat

Nagrody Główne:

Jakub Pietrzak

Antoni Murawski

Daria Berezitska

Filip Robaszewski

Zuzanna Różycka

Kasandra Krajewska

Iga Kobus

Amelka Gałaj

Magdalena Chlebosz

 

Wyróżnienia:

Martyna Szczepańska

Marysia Boreczko

Julianna Narewska

 

🌱🌸 Kategoria III – 10-11 lat

 Nagrody Główne:

Julia Panczenko

Krystian Olczak

Blanka Pakulska

Wiktoria Szatkowska

Martyna Przybysz

Antoni Gapiński

 

🌱🌸 Kategoria IV – 12-15 lat

Nagrody Główne:

Anna Łapa

Wanesa Kaczor

Natalia Pruszkowska

Kamila Borys

 

Wyróżnienia:

Blanka Gens

Karolina Jurkowska

 

Wszystkie nagrodzone osoby otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Czekajcie na maile ze szczegółami! 📬

 Kutnowski Dom Kultury
zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiosenny pejzaż”

Ogłaszamy wiosenne wyścigi! Kto pierwszy pomaluje świat na zielono i sprawi, że na nowo zakwitnie?
Do rywalizacji staje Matka Natura i… Wy!
Czekamy na Wasze prace. 🌱🌞

Uczestnicy:

Cztery kategorie wiekowe:
I – dzieci w wieku 5 – 6 lat
II – dzieci w wieku 7 – 9 lat
III – dzieci i młodzież w wieku 10 – 11 lat
IV – młodzież w wieku 12 – 15 lat

Zasady konkursu:

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 21.03 – 20.04.2022r.
Przedmiot i tematyka konkursu: krajobraz wiosną
Praca nadesłana na Konkurs musi być wykonana samodzielnie, a Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Praca powinna być wykonana dowolną techniką i w formacie A4.
Prace należy dostarczyć do 20.04.2022 r. na adres Kutnowskiego Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno (stanowisko ochrony) lub wysłać pocztą z dopiskiem „Wiosenny pejzaż” (Decyduje data stempla)

Wraz z pracą konkursową należy dołączyć dane:
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu
b) wiek uczestnika
c) adres mailowy do kontaktu
d) przesłać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie w formie zdjęcia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………………………… (imię
i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4,
w celu realizacji konkursu plastycznego „Wiosenny pejzaż ”.
Oświadczam, że praca wykonana przez moje dziecko nie narusza niczyich praw autorskich.

Finał konkursu:
Odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022r.
W tym dniu na stronie Facebook KDK zamieścimy galerię nagrodzonych prac.

Nagrody:
W konkursie możecie zdobyć nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury. Organizator poinformuje laureatów konkursu o warunkach odbioru nagrody mailowo na adres podany w zgłoszeniu.

Rodzicu / Opiekunie! Przeczytaj REGULAMIN

Related posts