Konkurs poetycki – Wyciągi z szuflady 2024 – edycja IV

Kutnowski Dom Kultury ogłasza IV edycję Konkursu Poetyckiego pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY Skierowanego do mieszkańców województwa łódzkiego! Konkurs odbędzie się w ramach XX Festiwalu Złoty Środek Poezji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), z dołączoną zaklejoną kopertą – na której musi znaleźć się takie samo godło oraz kategoria wiekowa autorki/autora. Zaklejona koperta musi zawierać dane autora/autorki: – imię i nazwisko – wiek – adres – telefon kontaktowy – adres e-mailowy) –…

Read More