Pocztówka z wakacji – KONKURS ORIGAMI

Zapraszamy dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego do udziału w konkursie origami: „POCZTÓWKA Z WAKACJI”. Ustalamy dwie kategorie wiekowe: 4 – 5 lat oraz  6 – 8 lat. Konkurs będzie trwał do 31 sierpnia 2020.

Należy samodzielnie wykonać pracę origami –  kartkę z wakacji w technice płaskiej lub 3D i przesłać jej zdjęcie do dnia 31 sierpnia 2020 na adres mailowy: konkursy@kdk.net.pl.

PRACA NIE MOŻE ZAWIERAĆ GOTOWYCH ELEMENTÓW!

Wraz ze zdjęciem pracy konkursowej należy przesłać dane: a) wiek uczestnika konkursu b) imię c) nazwisko d) adres mailowy do kontaktu e) przesłać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie w formie zdjęcia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu plastycznego POCZTÓWKA Z WAKACJI.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 2 września 2020 na Facebookowej stronie Kutnowskiego Domu Kultury. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Pocztówka z wakacji – REGULAMIN

Related posts