XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy 2019

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2019 roku.

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2019, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w ilości 5 egzemplarzy do dnia 7 lutego 2020 roku. Jury Konkursu (Piotr Śliwiński – przewodniczący, Adam Wiedemann, Jakub Kornhauser) przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący:
I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 3000 zł
III nagroda – 2000 zł
Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 kwietnia 2020 roku w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia 17 kwietnia 2020 r. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: zlotysrodek@kdk.net.pl

Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2):

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
z dopiskiem „XVI Złoty Środek Poezji

REGULAMIN 2020 ZŚP

ZAŁĄCZNIK_NR_1 ZŚP 2020 karta zgłoszeniowa

ZAŁĄCZNIK_NR_2 ZŚP 2020 oświadczenie

Related posts