List w butelce – KONKURS LITERACKI

Kutnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 lat do udziału w konkursie literackim LIST W BUTELCE. Wystarczy, że napiszecie list z wakacji – tych prawdziwych lub wymyślonych – dla nas najważniejsza jest Wasza wyobraźnia i ciekawe pomysły. Temat jest dowolny. Puśćcie wodze fantazji lub niczym prawdziwy reporter zdajcie szczegółową relację z całkiem prawdziwych wydarzeń. Musicie jedynie pamiętać, że list ma dotyczyć wakacji. Długopisy i pióra w dłoń! Wszystko w Waszych rękach! Czekamy na listy i zaskakujące pomysły!

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 20 lipca – 15 sierpnia 2020. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci w wieku 7-10 lat oraz II kategoria – dzieci i młodzież w wieku 11-12 lat. Należy samodzielnie napisać list i przesłać dokument tekstowy do dnia 15 sierpnia 2020 na adres mailowy: konkursy@kdk.net.pl

Wraz z pracą konkursową należy przesłać dane: a) wiek uczestnika konkursu b) imię c) nazwisko d) adres mailowy do kontaktu e) przesłać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie w formie zdjęcia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu literackiego LIST W BUTELCE.

List w butelce REGULAMIN

Related posts