Kwietnik 2023 – ZGŁOSZENIA

Przed nami XV edycja festiwalu, który odbędzie się 8-9 września 2023 roku, podczas 49. Święta Róży.

Organizatorzy – Kutnowski Dom Kultury i Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie, serdecznie zapraszają rozśpiewaną młodzież do udziału w festiwalu. Mamy nadzieję spotkać Was w naszym rozśpiewanym mieście, wśród róż i zachwytów publiczności. 🥰

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI KWIATOWEJ „KWIETNIK 2023”
KUTNO, 8-9 września 2023 r.

1. Organizatorami festiwalu są Kutnowski Dom Kultury oraz Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 8-9 września 2023 r., podczas 49. Święta Róży

– 8 września godz. 9.00 – 14.00 prezentacje konkursowe – Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
–  9 września godz. 16.00 – 18.00 Koncert Galowy – ogłoszenie wyników, prezentacje Laureatów – scena plenerowa na Placu Wolności w Kutnie
– 8-9 września – udział w atrakcjach i imprezach towarzyszących Świętu Róży

3. Uczestnicy:
Soliści w KATEGORIACH WIEKOWYCH:

A: 6 -9 lat
B: 10-12 lat
C: 13-15 lat
D: 16-19 lat
(decyduje rok urodzenia)

Zespoły wokalne do 8 osób w KATEGORIACH WIEKOWYCH:
E: do 12 lat
F: 13-19 lat
(decyduje wiek większości osób w zespole, w kwestiach spornych decyzja należy do Organizatora).

4. Zgłoszenia do festiwalu:

  • Uczestnicy obowiązkowo przygotowują jedną piosenkę, mile widziana przez Organizatorów i Jurorów piosenka o tematyce kwiatowej.
  • Wszyscy uczestnicy Festiwalu Piosenki zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną karty zgłoszenia, dostępnej tutaj do dnia 25 sierpnia 2023 r.; do zgłoszenia należy załączyć link do nagrania konkursowego zamieszczonego na kanale YouTube.
  • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video. Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.
  • Nie dopuszcza się:
    – Ingerencji w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie NA ŻYWO
    – Filmów nagrywanych z dużej odległości (np. z widowni)
    – Nagrania video z innych wydarzeń kulturalnych, festiwali itp.

5. Do dnia 28 sierpnia 2023 r. na stronie Organizatora www.kdk.net.pl, ukaże się lista osób zakwalifikowanych do udziału w festiwalu.

6. Jury festiwalu przyzna najlepszym wykonawcom następujące nagrody i wyróżnienia:
– nagrody finansowe
– nagrody rzeczowe (statuetki – Złotą, Srebrną i Brązową Różę), Nagrodę Grand Prix
– nagrody specjalne
– zaproszenie głównych laureatów do udziału w innych festiwalach i konkursach piosenki organizowanych na terenie miasta Kutna

7. Ocenie Jury podlegać będą:
a) walory wokalne
c) interpretacja utworu
d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
e) stylizacja – mile widziane stylizacje nawiązujące do kwiatowego charakteru festiwalu.

8. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do konkursu wpłacają akredytację w wysokości 50 złotych od uczestnika na konto:
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Staszica 8
PKO BP 48 1020 3440 0000 7502 0055 1531 do dnia 01.09.2023 r.

9. Zapytania dotyczące festiwalu należy kierować na adres e-mail: kwietnikkutno@wp.pl

10. Informacje ogólne:
1. Zgłaszając się do Konkursu, pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia
w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
2. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publicznego odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.
5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Regulamin XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Kwiatowej KWIETNIK 2023

Karta zgłoszeniowa

Related posts