Kutnowski Dom Kultury na Konferencji Marketing w Kulturze

Kominikacja – Trendy – Praktyka #MwK2019

W piątej edycji wydarzenia organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, w dniach 7-8 marca, uczestniczył sześcioosobowy zespół kreatywny z KDK w składzie Weronika Lenarczyk, Anna Jasińska, Agnieszka Krajewska, Robert Strębski, Wioleta Maciejewska, Olga Stanisławska. Program dwóch dni był wypełniony szeregiem paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów, dzięki którym nauka miała wymiar teoretyczny i praktyczny.

Organizatorzy konferencji od początku skupiają się na stworzeniu przestrzeni do rozmów i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w szeroko rozumianej kulturze. W tegorocznej edycji rozmowy ze specjalistami toczyły się wokół najnowszych trendów, najskuteczniejszych i oryginalnych kampanii promocyjnych, ale i także dotyczyły zagrożeń takich jak hejt w internecie.

Reprezentanci Kutnowskiego Domu Kultury uczestniczyli w bloku warsztatowym poświęconym komunikacji w mediach społecznościowych. Jak mówią: „Dzięki ćwiczeniom i wspólnemu porównaniu przykładów działań innych, zaprzyjaźnionych instytucji kultury liczymy, że nasza obecność w sieci jeszcze lepiej i sprawniej będzie odpowiadać potrzebom naszych odbiorców”.

Pragnienie pozostania w ciągłym kontakcie dzięki internetowi to znak czasów, na który odpowiadać musi zarówno biznes jak i kultura. Potrzebujemy informacji dostępnej łatwo i szybko, a smartfon jest w tym celu naszym podstawowym narzędziem.

Kutnowski Dom Kultury jest już w tej chwili obecny na Facebooku, Instagramie, YouTube, Twitterze, Linkedin lub nawet w serwisie TikTok.

„Jesteśmy pewni, że obecność Kutnowskiego Domu Kultury na Konferencji Marketing w Kulturze zaowocuje nowymi pomysłami realizacji kulturalnych wydarzeń. Szczególnie zależy nam na dalszym promowaniu w całej Polsce naszej najważniejszej imprezy roku, o najdłuższej tradycji, jaką jest Święto Róży. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, wiedzę i narzędzia, których użyjemy, by Miasto Róż jeszcze bujniej kwitło różami i kulturą” – mówią uczestnicy wyjazdu.

Related posts