Akredytacje Kutnowska Majówka 2019

  1. „Kutnowska Majówka” jest imprezą plenerową odbywającą się w dniach 1 maja – 5 maja 2019 r., organizowaną przez Kutnowski Dom Kultury.
  2. Dziennikarze zainteresowani reportażem z Kutnowskiej Majówki są proszeni o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Dotyczy on tylko realizacji materiałów reporterskich z koncertów odbywających się w ramach tego wydarzenia 1 oraz 2 maja na Terenach Rekreacyjnych nad rzeką Ochnią.
  3. Każdej redakcji przysługują maksymalnie po dwie imienne akredytacje.
  4. Podpisany regulamin należy dostarczyć do Kutnowskiego Domu Kultury (Robert Strębski pokój nr 117) lub podpisany skan wysłać na adres email: robertstrebski@kdk.net.pl najpóźniej do 29 kwietnia do godz. 16:00.
  5. Akredytowani dziennikarze otrzymają identyfikatory oraz opaski na rękę jednakowego koloru, umożliwiające pracownikom Ochrony identyfikację przedstawicieli mediów. Opaskę będzie można odebrać tylko osobiście w punkcie INFO najwcześniej w dniu wydarzenia od godz. 16:00 za okazaniem Legitymacji Prasowej oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  6. Z uwagi na wymogi artystów, zasady obowiązujące dziennikarzy na koncertach Kutnowskiej Majówki są następujące:REGULAMIN – Akredytacje Kutnowska Majówka 2019

Related posts