XIII Kutnowski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do udziału w XIII Kutnowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Organizatorzy:
Kutnowski Dom Kultury, Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

Terminy i miejsca:

18 grudnia 2019 r. CTMiT ul. Teatralna 1 w Kutnie
– godz. 9.00 – 14.00 przesłuchania konkursowe

21 grudnia 2019 r. Scena Plenerowa Plac Piłsudskiego w Kutnie –  „Wigilia Miejska przed Ratuszem”
ok. godz. 15.30 Koncert Galowy, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Uczestnicy:

– soliści i zespoły wokalne (do 8 osób) z przedszkoli, szkół podstawowych i placówek kultury z Kutna i okolic

Kategorie wiekowe:

A – przedszkola i oddziały przedszkolne

B – klasy I – III szkół podstawowych

C – klasy IV – VI szkół podstawowych

D – klasy VII – VIII szkół podstawowych

Warunki uczestnictwa:

– każdy wykonawca podczas konkursu prezentuje jedną kolędę lub tradycyjną pastorałkę z towarzyszeniem półplaybacku lub akompaniamentu „na żywo” (np. fortepian, gitara)

– półplaybacki należy wysłać wraz ze zgłoszeniem na adres mailowy organizatora (rtm.kutno@wp.pl) –  pliki mp3 dobrej jakości, opisane nazwą wykonawcy

– zgłoszenie uczestnika należy dokonać wpisując w treść maila (nie załączamy kart zgłoszenia) następujące dane:

1. Imię i nazwisko wykonawcy (lub nazwa zespołu oraz imiona i nazwiska jego członków)
2. Placówka delegująca
3. Kategoria wiekowa
4. Tytuł kolędy lub pastorałki
5. Potrzeby techniczne
6. Nazwisko osoby przygotowującej, tel. kontaktowy

W przypadku występu z półplaybackiem, do maila załączamy mp3 z akompaniamentem. Niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

– każda placówka może zgłosić do udziału w festiwalu max. do 3 prezentacji w danej kategorii wiekowej

– każdy uczestnik może wystąpić tylko raz (np. członek zespołu wokalnego nie może brać udziału w konkursie jako solista)

– zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: rtm.kutno@wp.pl w terminie do 12 grudnia 2019 r. (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

– w  dniu 16 grudnia 2019 r. na stronie www.rtmkutno.pl ukaże się lista uczestników oraz godzinowy grafik przesłuchań konkursowych

– wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować drogą mailową na adres: rtm.kutno@wp.pl

– tel. kontaktowy 605 861 057

Related posts