Wyniki konkursu plastycznego „Anieli z kart świątecznych”

PROTOKÓŁ  JURY Z KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ PT.:  „Anieli z kart świątecznych

Na konkurs plastyczny pt.  „Anieli z kart świątecznych”, zorganizowany przez Kutnowski Dom Kultury wpłynęły 142 prace dzieci szkół podstawowych zgłoszone indywidualnie oraz przez szkoły z Kutna, Powiatu Kutnowskiego i Polski. Regulamin określał technikę jako płaską, głównie techniki malarskie i rysunkowe i kolaż płaski. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, propagowanie twórczości malarskiej, samodzielności i twórczego myślenia. Jednym z założeń Konkursu było wyłonienie pracy plastycznej, która będzie powielona i rozesłana z życzeniami przez KDK. W tym roku ze względu na wysoki poziom prac i ich wyjątkową urodę Jury postanowiło przyznać trzy nagrody główne i co za tym idzie wydrukować wszystkie trzy nagrodzone prace w formie pocztówki. Laureaci Nagród głównych otrzymają pakiety swoich pocztówek.

NAGRODY GŁÓWNE otrzymali:

MAŁGOSIA BOROWSKA lat 7

MAŁGOSIA MARCINIAK lat 10

TYMOTEUSZ KORPANTY lat 13

Spośród wszystkich prac jury biorąc pod uwagę wiek autorów prac i ich umiejętności wybrało najciekawsze i najładniejsze prace i przyznało następujące nagrody:

I miejsce

Gabriela Kubiak lat 8

Antoni Gapiński  lat 8

Said Fakhreddin lat 7

II miejsce

Filip Palkowski lat 12 SP nr 4 W Kutnie

III miejsce

Ola Ostrowska lat 8 Wrocław

Maja Świerczyńska lat 8

Przyznano także 10 wyróżnień:

  1. Alicja Mieszkowska lat 11 SP nr 1 w Kutnie
  2. Julia Szymczak lat 10
  3. Patrycja Cieślik lat 12 SP w Krzyżanowie
  4. Karolina Jabłońska lat 11 SP nr 1 w Kutnie
  5. Szymon Bruchajzer lat 9 SP w Krzyżanowie
  6. Jakub Łuniewski lat 9 SP w Krzyżanowie
  7. Grzegorz Piekarz lat 10
  8. Gabriela Guzdraj lat 6 SP w Krzyżanowie
  9. Klaudia Maćkowiak lat 10 SP nr 4 w Kutnie
  10. Stanisław Maciejewski lat 7 SP w Krzyżanowie

Dzieci otrzymają dyplomy i zestawy nagród rzeczowych ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 13 grudnia 2019 o godzinie 17.00 w bocznym foyer na I piętrze, w Kutnowskim Domu Kultury.

Jury w składzie:

Agnieszka Dąbrowska-Walczak / instruktor plastyki KDK

Marta Fijałkowska / grafik KDK

Anna Jasińska / instruktor KDK

Agnieszka Krajewska  / specjalista KDK

Related posts