Stacja Kutno w tym roku w kwietniu – ruszyły zgłoszenia

„STACJA KUTNO 2024” – 20. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Prezydent Miasta Kutna
Patronat Rodziny Przyborów

REGULAMIN
1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury
Dyrektor – mgr Radosław Rojewski
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno, tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com

2. Odpowiedzialny za projekt:
Krzysztof Ryzlak, tel. kontaktowy 605 220 329

3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki
• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

4. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.

5. Uczestnicy:
• soliści, zespoły wokalne do 7 osób
• młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

6. Wiek uczestników:
od 15 lat wzwyż

7. Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki z tekstem Jeremiego Przybory nagrane i wykonane w wersji ostatecznej zgłaszanej do konkursu. Piosenki posiadające oryginalną muzykę nie będą przyjmowane do konkursu z muzyką własną. Autorem większości muzyki do piosenek Przybory jest Jerzy Wasowski.

8. Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na MP3/CD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub maksymalnie dwuosobowe zespoły muzyczne). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.

9. Termin i miejsce:
6 kwietnia 2024 r., Kutnowski Dom Kultury

10. Konkurs przebiega w następujących etapach:

I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów Przybory nagranych i przesłanych w formacie MP3 (e-mail) lub wave i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres: festiwalstacjakutno@gmail.com
Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 15 marca 2024 r. (decyduje data przesłania pocztą elektroniczną). Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 10 wykonawców. Do 22 marca 2024 r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu. Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl

II etap
6 kwietnia:
* w godzinach 13.00-15.00 – próby mikrofonowe na scenie KDK,
* godzina 15.00 – obiad dla uczestników Konkursu,
* godzina 17.00 – Konkurs na interpretację „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po 2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory zgłoszone do I etapu. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz Nagrody Prezydenta Miasta Kutna.
* Po przerwie, w której obraduje jury, wystąpi laureatka Stacji Kutno 2023, a potem nastąpi ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród. Laureat I miejsca zobowiązany jest do występu podczas Koncertu Galowego przyszłorocznej edycji Festiwalu jako gość.

11. Jury:
Paweł Sztompke – dziennikarz muzyczne Polskiego Radia PR I
Magda Ptaszyńska – muzyk, trener wokalny, wokalistka
Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.

12. Nagrody pieniężne dla laureatów:
I miejsce – 5 000 zł brutto
II miejsce – 3 500 zł brutto
III miejsce – 2 500 zł brutto
2 Wyróżnienia po 1 500 zł brutto
Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – 2 500 zł brutto
Nagrodę Publiczności – 1 000 zł

13. Jury nie może inaczej dysponować kwotami nagród finansowych iż ustalono w regulaminie.

14. Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału w tegorocznym Konkursie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

17. Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.

18. Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.

19. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

20. W związku z RODO uczestnik warsztatów i/lub konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulami Informacyjnymi i wypełnienia załączonych do Regulaminu dokumentów – Załącznik nr 1 i nr 2.

Karta zgłoszenia SK 2024

Załącznik Nr 1 i 2

Related posts