Moja wakacyjna przygoda – KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym! Temat jak w tytule: „Moja wakacyjna przygoda”. Ustalamy dwie kategorie wiekowe: 6 – 8 lat oraz 9 – 12 lat.  Zasady konkursu są proste. Należy samodzielnie wykonać pracę w wybranej przez siebie technice plastycznej (oprócz prac 3D) i przesłać jej zdjęcie do dnia 20 lipca 2020 na adres mailowy: konkursy@kdk.net.pl W konkursie do wygrania nagrody rzeczowe ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Wraz ze zdjęciem pracy konkursowej należy przesłać dane:

a) wiek uczestnika konkursu, b) imię, c) nazwisko, d) adres mailowy do kontaktu, e) przesłać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie w formie zdjęcia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu plastycznego MOJA WAKACYJNA PRZYGODA.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 na Facebooku Kutnowskiego Domu Kultury gdzie zostanie zamieszczona galeria nagrodzonych prac.

Moja wakacyjna przygoda – PEŁNY REGULAMIN

Related posts