Mapka Święta Róży 2022 oraz zmiany organizacji ruchu

Zamknięcie dróg gminnych dla ruchu kołowego:

·         ul. Wincentego Witosa – zamknięcie dla ruchu od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00,

·         plac marszałka Józefa Piłsudskiego – zamknięcie dla ruchu od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00,

·         ul. Królewska – zamknięcie dla ruchu od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00,

·         ul. Ludwika Zamenhofa – od skrzyżowania z ul. Szaloma Asza w kierunku placu marszałka Józefa Piłsudskiego – zamknięcie dla ruchu od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00,

·         plac Wolności wraz z ulicami przyległymi do pierzei – od skrzyżowania z ul. Krótką zamknięcie dla ruchu od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00, nie dotyczy pojazdów organizatora, wjazd dla wystawców,

·         ul. Gabriela Narutowicza – od placu marszałka Józefa Piłsudskiego do Ronda Solidarności – zamknięcie dla ruchu od dnia 09 września 2022 roku od godz. 6:00 do dnia 12 września 2022 roku do godz. 06:00,

·         zamknięcie dla ruchu kołowego od dnia 10 września 2022 roku od godz. 6:00 do dnia 11 września 2022 roku do godz. 6:00 – ul. księdza Michała Oziębłowskiego na wysokości wjazdu na parking banku BNP PARIBAS
z umożliwieniem wjazdu na parking z wyłączeniem pojazdów służb ratowniczych oraz pojazdów organizatora,

·         Zamknięcie dla ruchu kołowego od dnia 10 września 2022 roku  od godz. 6:00 do dnia 11 września 2022 roku do godz. 6:00 – ul. księdza Michała Woźniaka od skrzyżowania z ul. Podrzeczną z wyłączeniem pojazdów służb ratowniczych oraz pojazdów organizatora,

·         ul. Tadeusza Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Norberta Barlickiego do skrzyżowania z ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego – zamknięcie dla ruchu od dnia 09 września 2022 roku od godz. 06:00 do dnia 12 września 2022 roku do godz. 06:00. Nie dotyczy mieszkańców, wystawców i pracowników Poczty Polskiej oraz pojazdów organizatora,

·         ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego – od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z al. Jana Pawła II – zamknięcie dla ruchu od dnia 09 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 12 września 2022 roku do godziny 06:00, z wyłączeniem pojazdów Poczty Polskiej oraz pojazdów organizatora.

 

Zmiany i ograniczenia w ruchu kołowym dróg gminnych:

·         ul. Berka Joselewicza – od ul. Norberta Barlickiego do ul. Królewskiej – umożliwienie wjazdu dla TAXI, służb publicznych, zaopatrzenia, mieszkańców i pojazdów organizatora, wjazd dla wystawców od strony ul. Norberta Barlickiego – 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00, w dniach obowiązywania zmian przeniesienie postoju TAXI z pl. Piłsudskiego na ul. Berka Joselewicza,

·         ul. Ludwika Zamenhofa – od skrzyżowania z ul. Szaloma Asza – umożliwienie wjazdu tylko dla służb publicznych, zaopatrzenia, mieszkańców, pojazdów organizatora z nakazem skrętu w lewo w ul. Szaloma Asza – od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00,

·         ul. Berka Joselewicza – od ul. Norberta Barlickiego do ul. Królewskiej – umożliwienie wjazdu dla TAXI, służb publicznych, zaopatrzenia, mieszkańców i pojazdów organizatora od strony ul. Norberta Barlickiego – od dnia 06 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 13 września 2022 roku do godziny 24:00,

·         ul. Jana Kilińskiego – zmiana kierunku ruchu, ulica jednokierunkowa z wjazdem od strony ul. Henryka Sienkiewicza i wyjazdem w rondo Solidarności – od dnia 09 września 2022 roku od godziny 06:00 do dnia 12 września 2022 roku do godziny 06:00,

·         umożliwienie wjazdu na utwardzony parking zlokalizowany pomiędzy Centrum Handlowym „Manhatan” a Bankiem BNP PARIBAS od strony ul. Podrzecznej – od dnia 10 września 2022 roku od godz. 6:00 do dnia 11 września 2022 roku do godz. 6:00.

Related posts