„Fabryka Marzeń” – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Fabryka Marzeń” – wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 20-lecia Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jury w składzie: Anna Jasińska, Magdalena Mitlas-Kostrzewa, Aleksander Tyszkiewicz oraz Maciej Kostrzewa po obejrzeniu 59 prac zgłoszonych do konkursu postanowiło przyznać nagrody główne i wyróżnienia następującym uczestnikom w poszczególnych kategoriach:

I kategoria – 5 – 6 lat

Nagroda główna:
Marianna Ciska

Wyróżnienia:
Alexander Bidziński
Pola Karczewska

II kategoria – 7 – 9 lat

Nagroda główna:
Zuzanna Borowska

Wyróżnienia:
Filip Szymański
Tymoteusz Politański

III kategoria – 10 – 12 lat

Nagroda główna:
Julia Skoczeń

Wyróżnienia:
Antoni Gapiński
Elżbieta Ciska
Marta Szczodrowska

IV kategoria – 13 -15 lat

Nagroda główna:
Lena Sawicka

Wyróżnienie specjalne:
Antoni Arkuszewski

Zdobywcy nagród głównych i wyróżnień otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Kutno oraz firmę Sirmax Polska. O warunkach odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo, na adres podany w zgłoszeniu.


W związku ze zmianą terminu premiery filmu „20 lat Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” wydłużamy czas trwania konkursu plastycznego „Fabryka Marzeń” związanego z tym jubileuszem.

Prace można dostarczać do 30 stycznia 2022 r.

Pozostałe zasady konkursu pozostają bez zmian


🥳 Co za jubileusz! Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obchodzi 20-lecie!

Z tej okazji organizujemy konkurs plastyczny „FABRYKA MARZEŃ” i do udziału serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Przygotujcie rysunek zainspirowany tą rocznicą. Ciekawe jak wyglądałaby fabryka Waszych marzeń i co byłoby w niej produkowane? 😌 Ogranicza Was tylko wyobraźnia… i format nie większy niż A4. 😉 Do wygrania bony podarunkowe do sieci salonów Empik.

Celem konkursu jest:
– rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci i młodzieży,
– rozwijanie wyobraźni twórczej,
– popularyzacja nowych technologii

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Kutno oraz Kutnowski Dom Kultury

👪 Uczestnicy konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z województwa łódzkiego. Zgłoszenia będą rozstrzygane w czterech kategoriach wiekowych:

  • 5 – 6 lat
  • 7 – 9 lat
  • 10 – 12 lat
  • 13 – 15 lat

Zasady konkursu:

📅 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 06.12 – 30.01.2022r.

2. Motywem przewodnim konkursu jest nawiązanie do jubileuszu 20-lecia Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

3. Należy samodzielnie wykonać pracę plastyczną – dowolną techniką (maksymalny format pracy A4). PRACA NIE MOŻE ZAWIERAĆ ELEMENTÓW TŁUSTYCH!

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

⏰ 5. Pracę należy dostarczyć do dnia 30.01.2022r.:

  • 🚶 osobiście do siedziby Kutnowskiego Domu Kultury (punkt odbioru prac – OCHRONA KDK),
  • 📮 listownie na adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno z dopiskiem Konkurs „Fabryka Marzeń”.

6. Finał konkursu odbędzie się w dniu 08 lutego 2022r. na stronach: www.um.kutno.pl oraz www.kdk.net.pl

7. Pracę plastyczną należy podpisać na jej odwrocie, w następujący sposób:

a) wiek uczestnika konkursu
b) imię
c) nazwisko
d) adres mailowy do kontaktu

Należy także dołączyć do pracy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na udział w konkursie (w formie wydruku lub napisane odręcznie), o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………
(imię i nazwisko dziecka) przez Urząd Miasta Kutno, z siedzibą w Kutnie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 i Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4
w celu realizacji konkursu plastycznego „FABRYKA MARZEŃ”


🎁 Nagrody:
Nagrodami w konkursie – bony podarunkowe do wykorzystania w salonach EMPIK. Nagrody zostały ufundowane przez firmę Sirmax Polska. O warunkach odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani mailowo, na adres podany w zgłoszeniu.

➡ PEŁEN REGULAMIN KONKURSU

 

Related posts