Kolorowa Lokomotywa 2019

Kutnowski Dom Kultury wraz z Łódzkim Domem Kultury zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat do udziału w projekcie Kolorowa Lokomotywa. Mamy dla Was do zaproponowania dwie wycieczki (Leśna Osada Ekologiczna w Kole oraz Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich) a także zajęcia warsztatowe przeprowadzone w KDK. Udział w zajęciach oraz wycieczkach jest bezpłatny, a jej uczestnicy objęci są ubezpieczeniem.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie dokumentów, które dostępne są w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury (sekretariat czynny jest od godziny od 8:00 do 15:30). Liczba miejsc ograniczona a o uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Terminy zajęć:
I grupa uczestników: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (18 lipca), zajęcia w KDK (22 lipca), Leśna Osada Ekologiczna w Kole (19 lipca);
II grupa uczestników: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (27 sierpnia), zajęcia w KDK (8 sierpnia), Leśna Osada Ekologiczna w Kole (21 sierpnia);

Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu 24 254 21 37.

Zadaniem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. Dodatkowo projekt ukierunkowany jest na promocję walorów przyrodniczych regionu na teranie 7 Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Odbiorcy projektu edukowani będą z tradycji, potencjału i możliwości jakie płyną z materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego bazującego na plonach ziemi. Tworzone artefakty artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez zużycie materiałów naturalnych oraz wtórnych.

Related posts