Chrońmy naszą przyrodę – KONKURS PLASTYCZNY

Kutnowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież z Kutna do udziału w konkursie plastycznym pn. „Chrońmy naszą przyrodę”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci w wieku 5 – 6 lat
II kategoria – dzieci w wieku 7 – 9 lat
III kategoria – dzieci i młodzież w wieku 10 – 11 lat
IV kategoria – młodzież w wieku 12 – 15 lat

Przedmiotem i tematyką konkursu są zagadnienia związane z ochroną środowiska: chroń środowisko naturalne – nasza polska przyroda.

Prace należy dostarczać do 18.04.2023, do Kutnowskiego Domu Kultury (stanowisko ochrony), do pokoju 110 w KDK lub przesłać pocztą na adres:

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99- 302 Kutno
z dopiskiem: konkurs „Chrońmy naszą przyrodę”.

Wraz z pracą konkursową należy dołączyć dane:
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu
b) wiek uczestnika
d) adres mailowy do kontaktu
e) zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu plastycznego „Chrońmy naszą przyrodę”. Oświadczam, że praca wykonana przez moje dziecko nie narusza niczyich praw autorskich.

Szczegóły:  Chrońmy naszą przyrodę – REGULAMIN

Related posts