Wyniki konkursu plastycznego na kartkę świąteczną „Radości czas, Świąt blask”


PROTOKÓŁ  JURY Z KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ PT.: „Radości czas, Świąt blask”

Na konkurs plastyczny pt. „Radości czas, Świąt blask”, zorganizowany przez Kutnowski Dom Kultury wpłynęły 43 prace dzieci ze szkół podstawowych z Kutna a także z terenu Powiatu Kutnowskiego. Regulamin określał technikę jako płaską, głównie techniki malarskie i rysunkowe i kolaż płaski. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, propagowanie twórczości malarskiej, samodzielności i twórczego myślenia. Jednym z założeń Konkursu było wyłonienie pracy plastycznej, która będzie powielona i rozesłana z życzeniami przez KDK na święta.

NAGRODA GŁÓWNA – ANTONI GAPIŃSKI lat 7, SP nr 9 w Kutnie

Spośród wszystkich prac jury biorąc pod uwagę wiek autorów prac i ich umiejętności wybrało najciekawsze i najładniejsze prace i przyznało sześć równorzędnych nagród specjalnych:

 1. TYMON KUBIAK lat 7
 2. BARTOSZ STANKIEWICZ lat 9, SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 w Kutnie
 3. NINA SAWICKA lat 7
 4. KAMILA ŁUKASZEWICZ klasa IV A, SP w Łaniętach
 5. JAN MIKOŁAJ WALISZEWSKI lat 7
 6. MICHAŁ NODZAK lat 9, SP NR 9 w Kutnie

 

Jury przyznało również dziewięć wyróżnień:

 1. WITOLD STANKIEWICZ lat 12, SPECJALNY OŚRODEK-SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 w Kutnie
 2. IGOR PIETRZAK lat 11, ŚWIETLICA „RODZINKA” w Kutnie
 3. HANNA MARIA MACUDZIŃSKA lat 12
 4. JULIA DĘBOWSKA klasa III, SP NR 1 w Kutnie
 5. OLIWIA SNOPKOWSKA lat 7, SP  w Łaniętach
 6. WOJCIECH JANIKOWSKI lat 7
 7. KARINA DOPIERALSKA lat 9
 8. ZUZANNA JACIUBEK lat 13
 9. LENA SAWICKA lat 10

Dzieci otrzymają dyplomy i zestawy nagród ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 17 grudnia 2018 o godzinie 17:00 w bocznym foyer na I piętrze, w Kutnowskim Domu Kultury.

Jury w składzie:

Agnieszka Dąbrowska-Walczak instruktor plastyki KDK
Marta Fijałkowska grafik KDK
Anna Jasińska instruktor KDK
Dominika Staniszewska instruktor KDK
Wioleta Maciejewska instruktor KDK

Related posts