CTMiT: IX Festiwal Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2019

Festiwal adresowany jest do młodych wokalistów zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Główne jego cele to: – promowanie wybitnie uzdolnionej młodzieży, – popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju, – prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów wokalnych. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 maja 2019 r. Zasady uczestnictwa, repertuar, formularz karty zgłoszenia, jury, nagrody oraz inne informacje ogólne na stronie: www.mlodziartysci.eu/index.php?page=ix-festiwal-piosenki-rozdzwieki-kutno-2019 Organizatorzy: Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie Kutnowski Dom Kultury Fundacja Młodzi Artyści

Read More