Niedorosłe Piosenki – I Festiwal Twórczości Dziecięcej

I Festiwal Twórczości Dziecięcej “Niedorosłe piosenki”

 

Kolejność przesłuchań konkursowych
I Festiwalu Twóczości Dziecięcej “Niedorosłe piosenki”
25.05.2022 CTMiT

godz. 11:00 kategoria 4-6 lat

rocznik 2018 (4 lata)
1. Julia ZiółkowskaTralala dla mamy i taty”
2. Hanna KlembalskaKolorowe obrazki”

rocznik 2017 (5 lat)
3. Zespół wokalny FIGIELKI “Taka mała jak ja”

rocznik 2016 (6 lat)
4. Hanna Frątczak “Mama dobrze wie”
5. Zespół wokalny BUZIACZKI “Tańczy mama, tańczy tata”
6. Zofia Gaja Kostrzewa “Daj mi rękę tato”
7. Zespół wokalny JARZĘBINKI “Kiszona kapusta”

godz. 11:45 kategoria 7-9 lat

rocznik 2015 (7 lat)
1. Zofia AdamskaPuszek Okruszek”
2. Zuzanna JóźwiakCo powie tata”
3. Alicja KolosekMój mały pies”
4. Liliana Żukowska “Maszeruje Wiosna”
5. Bartosz ChmurskiPrzedszkolaczek-krakowiaczek”
6. Marcelina SiedleckaCo powie tata”
7. Zofia MarzecRóżowe okulary”
8. Julka Kadziak i Piotr KsiążekMaszeruje wiosna”
9. Zespół wokalny ENE DUE RABE “Leśne duszki”
10. Zespół wokalny ROZŚPIEWANE PSZCZÓŁKI “Kaczka”

rocznik 2014 (8 lat)
11. Jakub AndrzejewskiStraszny budzik”
12. Julia MikołajczykNa podwórku w piaskownicy”
13. Antonina ŁukowczykMotylem byłam”

rocznik 2013 (9 lat)
14. Hanna Zagórowska “Wyruszamy w świat”
15. Hubert Cukier “Czekolady…ach!”
16. Edyta Domańska “Gdzie jest weekend?”

godz. 13.00 kategoria 10-12 lat

rocznik 2012 (10 lat)
1. Maja TomalakPapuga z dziobem na kłódkę”
2. Julia SujeckaDuch i Pan Bałagan”
3. Weronika WalczakBo to jest rodzina”
4. Iga Lis “Moja mama jest artystką”
5. Adela Kmito “Gwiazda filmowa”
6. Maria Wojtczak “Żyj do przodu”
7. Sophie Miksztal “Kapelusze”

rocznik 2011 (11 lat)
8. Zuzanna Leibschang “Tabliczka muzyczka”
9. Emilia KlichDaj mi rękę tato”

rocznik 2022 (10 lat)
10. Lena Klembalska “Piosenka na cztery kopyta i wiatr”
11. Blanka Gens “Prawie dorosły walczyk”
12. Natasza Trusińska “Blues bujany”
13. Julia Miksztal “Ene due rabe swing”
14. Zespół wokalny BAŁAGAN “Piosenka drewnianych lalek”

Uwaga !

  • Prosimy o przygotowanie podkładów muzycznych w formacie mp3 na nośniku pendrive – na każdym nośniku podkład tylko do jednej piosenki.
  • Przypominamy o wpłacie wpisowego – cegiełki festiwalowej na konto RTM, 20 zł od każdego uczestnika (w przypadku zespołów wokalnych od każdego członka zespołu; jeśli członek zespołu występuje też jako solista, wpisowe wpłacamy tylko raz).
  • Prosimy opiekunów zespołów wokalnych o mailową informację o ilości dzieci w zespole oraz o potrzebach technicznych.

Kutnowski Dom Kultury oraz Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie organizują po raz pierwszy Festiwal Twórczości Dziecięcej “Niedorosłe Piosenki” i zapraszają do udziału wszystkie dzieci z powiatu kutnowskiego w wieku od 4 do 12 lat!

Festiwal obejmuje trzy dziedziny:
– Festiwal Piosenki
– Konkurs Plastyczny
– Konkurs Poetycki

Regulamin I Festiwalu Twórczości Dziecięcej Niedorosłe Piosenki

Album “Niedorosłe piosenki” jest dostępny bezpłatnie
– zapraszamy do odsłuchania – niech Was zainspiruje!I. FESTIWAL PIOSENKI

1. Uczestnicy (soliści i zespoły wokalne do 6 osób) zgłaszają i wykonują piosenkę w języku polskim o tematyce dziecięcej, dostosowaną charakterem do swojego wieku. Wśród zgłaszanych utworów mile widziane i dodatkowo premiowane są wykonania piosenek z płyty “Niedorosłe piosenki”.

Uwaga! Piosenek z płyty “Niedorosłe piosenki” nie mogą wykonywać w konkursie dzieci, które brały udział w nagraniu płyty (mogą zgłosić inna piosenkę dziecięcą).

2. Uczestnicy zgłaszani i oceniani są w grupach wiekowych:
A. 4 – 6 lat
B. 7- 9 lat
C. 10-12 lat

O zakwalifikowaniu do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia (w przypadku zespołów wokalnych – średnia wieku zespołu, w przypadkach spornych decyduje Organizator).

3. Podkłady muzyczne (dobrej jakości) należy przygotować na nośniku typu pendrive w formacie mp3. Podkłady do piosenek z płyty “Niedorosłe piosenki” zapewnia Organizator.

4. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną do dnia 20 maja 2022 roku. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest w linku poniżej.

 LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Każdy uczestnik Festiwalu Piosenki wpłaca wpisowe (cegiełkę festiwalową) w wys. 20 złotych na konto:

Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie, 99-300 Kutno ul. Staszica 8
PKO BP 48 1020 3440 0000 7502 0055 1531
i otrzyma od Organizatora wydaną w 2022 roku płytę CD z piosenkami dla dzieci “Niedorosłe piosenki”.

5. Przesłuchania odbędą się w dniu 25.05.2022 roku od godziny 11:00 w sali widowiskowej Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1, kolejno w 3 kategoriach wiekowych:

a) 4-6 lat (urodzeni w latach 2018 – 2016)
b) 7-9 lat (urodzeni w latach 2015 – 2013)
c) 10-12 lat (urodzeni w latach 2012 – 2010)

6. Spośród uczestników Jury konkursu wybierze Laureatów w każdej kategorii wiekowej, którzy zostaną nagrodzeni podczas Koncertu Galowego, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 17.00 w CTMiT w Kutnie.

Listy osób zaproszonych do Koncertu Galowego opublikujemy do dnia 26 maja 2022 roku.

 


II. KONKURS PLASTYCZNY

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybraną piosenką z płyty “Niedorosłe piosenki”, bądź będącą jej ilustracją.

2. Uczestnicy zgłaszani i oceniani są w grupach wiekowych (o kwalifikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia):
A. 4-6 lat
B. 7-9 lat
C. 10-12 lat

3. Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Praca musi być wykonana samodzielnie.

5. Prace zgłaszane na Konkurs mogą być wykonane dowolną techniką płaską (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, akwarele, wycinanki, techniki mieszane i inne). Bardzo wypukłe techniki nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Format pracy A3 lub A4.

6. Praca na odwrocie musi być podpisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy rodzica lub dane szkoły.

W załączeniu (na końcu regulaminu), do zamieszczenia – przepisania lub przyklejenia na odwrocie pracy ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – na wykorzystanie danych dziecka.

7. Termin zgłaszania prac upływa 20 maja 2022 roku. Miejsce zgłaszania prac – Kutnowski Dom Kultury.

8. Spośród uczestników konkursu Jury wybierze Laureatów w każdej kategorii wiekowej, zostaną oni nagrodzeni podczas Koncertu Galowego, w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 w CTMiT w Kutnie.

9. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób nagrodzonych na stronie internetowej KDK www.kdk.net.pl do dnia 26 maja 2022 roku.

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Konkurs kończy wystawa prac nagrodzonych.

11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania a także prezentowania prac na wystawie.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.


ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – wykorzystanie danych dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach I Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Niedorosłe Piosenki”

 TAK  NIE

 

……………………………………………………………

(miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 


III. KONKURS POETYCKI

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają 1 wiersz o długości nieprzekraczającej jednej strony, na dowolny temat.

2. Uczestnicy oceniani będą w 2 kategoriach wiekowych:
A. 7-9 lat
B. 10-12 lat

3. Zgłoszenia dostarczyć należy drogą elektroniczną , na adres mailowy konkursy@kdk.net.pl
Każde zgłoszenie musi zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, telefon i mail kontaktowy do rodzica lub opiekuna.

4. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.05.2022 roku

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 w CTMiT, podczas Koncertu Galowego.

Related posts