ŁAPA 2024 – 28. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 🖐️

ŁAPA 2024 – 28. Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 🖐️ ŁAPA jest przeglądem dla grup teatralnych z powiatu kutnowskiego. Przegląd adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, działających w  przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w placówkach kultury, oświatowo – wychowawczych, społecznych i prywatnych, skupiających dzieci i młodzież do lat 19. Przegląd odbywać się będzie w dniach 3 – 5 czerwca 2024 roku w 5 kategoriach wiekowych: I grupa wiekowa – przedszkola, klasy zerowe II grupa wiekowa – klasy I – III szkoły podstawowej III grupa wiekowa –…

Read More

13. Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie  pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (…) ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.”, napisał K. Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej” Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukamy zapraszając Państwa…

Read More