Kwiatki na Dzień Matki konkurs

[edit wyniki]

Poznajcie zwycięzców konkursu „Kwiatki na Dzień Matki”. 🌸 Wszystkie nagrodzone osoby otrzymują voucher do „Bistro Różanego” na kawę i lody. 😊 Gratulujemy! Amelia Sobierańska – 7 lat, Wiktor Olszewski – 5 lat, Nikola Frątczak – 10 lat, Anastazja Maciak – 6 lat, Jakub Morga – 10 lat, Zosia Frątczak – 8 lat, Hania Frątczak – 4 lata, Nina Sawicka – 9 lat, Lena Sawicka – 11 lat, Franciszek Wasiak – 10 lat, Gosia Borowska – 8 lat, Maja Miszewska – 9 lat.

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo a tymczasem zachęcamy do oglądania zwycięskich prac na Facebooku. 😍


Mamy dla Was konkurs! Możecie wygrać super nagrody dla siebie i Mamy! 🙂 Zestawy (kawa plus lody) będą na Was czekać w Bistro Różanym. Wystarczy, że obejrzycie nasze filmiki i wyślecie do nas na adres: konkursy@kdk.net.pl zdjęcie swoich jednej lub dwóch prac wykonanych w proponowany przez nas sposób! Zapoznajcie się z regulaminem i do dzieła!

Malujemy kwiaty… inaczej z Agnieszką

Potrzebujemy:

 • blok techniczny A3
 • farby plakatowe
 • pędzelki
 • mała butelka pet np. po wodzie
 • mazaki

Tulipan 3D z Magdą

Przygotujcie:

 • 3 kwadraty o wymiarach 4,5×4,5 cm z wycinanki samoprzylepnej lub zwykłej (kolor dowolnie przez Ciebie wybrany)
 • 1 prostokąt o wymiarach 4×10 cm z wycinanki samoprzylepnej lub zwykłej (kolor zielony)
 • pasek zielonej bibuły o szerokości ok. 1 cm
 • 1 wykałaczka do szaszłyków
 • nożyczki
 • ołówek
 • klej

Kartka dla Mamy z Anią

Przygotujcie:

 • kartkę A4 z bloku technicznego (kolor biały lub kremowy)
 • kartkę A4 zieloną (na listki)
 • 4 paski bibuły lub krepiny o wymiarach 5×50 cm (kolor czerwony, różowy lub żółty)
 • taśmę samoprzylepną dekoracyjną (niekoniecznie)
 • nożyczki
 • klej magiczny
 • czarny mazak
 • klej z brokatem

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „KWIATKI NA DZIEŃ MATKI”

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie przy ul. Żółkiewskiego 4 (zwany dalej: Organizator).

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która nie ukończyła 12 roku życia.
 2. Konkurs skierowany do osób z powiatu kutnowskiego.

Zasady konkursu

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 20 – 23 maja 2020r.
 2. W dniu 20 maja 2020r. na stronie internetowej pojawią się filmy instruktażowe nagrane przez instruktorów KDK. Na filmach zostaną wykonane prace w 3 rożnych technikach plastycznych.
 3. Należy samodzielnie wykonać prace w wybranej przez siebie technice (maksymalnie 2 techniki) i przesłać ich zdjęcia (maksymalnie 2 zdjęcia jednej techniki) do dnia 23 maja 2020r. na adres mailowy: konkursy@kdk.net.pl
 4. Wraz ze zdjęciem pracy konkursowej należy przesłać dane:
 1. a) wiek uczestnika konkursu
 2. b) imię uczestnika
 3. c) nazwisko uczestnika
 4. d) adres mailowy do kontaktu
 5. e) przesłać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie w formie zdjęcia lub skanu o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………(imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji konkursu plastycznego KWIATKI NA DZIEŃ MATKI.

 1. Finał konkursu odbędzie się w dniu 26 maja 2020r. na stronie https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury.
 2. W dniu 26 maja 2020r. Na stronie Facebook KDK zostanie zamieszczona galeria nagrodzonych prac.

Nagrody

 1. W konkursie są do wygrania nagrody w postaci voucherów do BISTRO RÓŻANE, które mieści się w budynku KDK.
 2. Nagrody do odbioru w budynku KDK na stanowisku ochrony w dniach od 26 maja od godz. 12:00 do dnia 31.05.2020r. do godz. 16:00. W przypadku nieodebrania voucherów we wskazanym terminie prawo do nagrody przepada.
 3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody ogólnej według własnych zasad.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.

Related posts