COVID-19 ograniczenia grudzień 2021

Od 1 grudnia prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 50 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia.

Related posts