Akcja Społeczna „Moje Święto Róży” cz. 6

Kolejni uczestnicy Akcji Społecznej „Moje Święto Róży” to Dorota Borowska,  Anna Jakubowska, Magdalena Górska-Kamela. Dorota Borowska pokazała nam swoje pamiątki rodzinne, fotografie z różnych edycji Kutnowskiego Jarmarku Różanego i Święta Róży. Przypinki  kolekcjonował jeszcze jej Tata Jerzy Łompieś (regionalista i przewodnik  PTTK). W 1992 roku uczestniczyła w tworzeniu Wystawy Róż w Kutnowskim Domu Kultury. Ta praca, to wydarzenie mocno zapadło jej w pamięci. I zechciała się podzielić swoimi wspomnieniami, fotografiami i „koszulką świętoróżaną”, którą przechowuje do dziś (od 32 lat!). A my odszukaliśmy artykuł w gazecie, w którym pisano o…

Read More