Podsumowanie 2023 roku w KDK

W ciągu roku 2023 Kutnowski Dom Kultury zorganizował szereg różnorodnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, mających na celu rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze. W minionym roku Kutnowski Dom Kultury zrealizował imponującą liczbę 370 wydarzeń kulturalnych, obejmujących spektakle teatralne, koncerty, wystawy sztuki, warsztaty edukacyjne oraz spotkania autorskie. Frekwencja: Działalność Kutnowskiego Domu Kultury cieszyła się stałym zainteresowaniem  lokalnej społeczności. Frekwencja wyniosła ponad 150 000 osób. Najważniejsze wydarzenia: W 2023 roku sukcesem były spotkania z osobowościami internetowymi: Marcinem Kruszewskim “Prawo Marcina” oraz Paolo Marincolo.…

Read More