XX Ogólnopolski Konkurs Literacki na najlepszy poetycki debiut książkowy 2023

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2023 Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim, wydane w roku 2023, które autor bądź wydawca nadeśle na adres Organizatora konkursu w ilości 5 egzemplarzy do dnia 10 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego). Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Autorzy bądź Wydawcy w imieniu autorów muszą dołączyć do książek wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie pełnoletniego…

Read More

XVII Kutnowski Konkurs Kolęd i Pastorałek 2023 – PRZESŁUCHANIA

Kolejność prezentacji konkursowych XVII Kutnowskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek – 14.12.2023r. CTMiT w Kutnie godz. 9.00 KATEGORIA C KLASY IV-VI cz. 1 1. Faustyna Majtczak Wroczyny 2. Julia Zajączkowska Wroczyny 3. Zespół WROCZYŃSKIE NUTKI Wroczyny 4. Wiktoria Domańska Wroczyny 5. Zofia Stolarska Wroczyny 6. Zuzanna Podlasin Wroczyny 7. Paulina Borkowska Wroczyny 8. Zespół WROCZYŃSKIE ANIOŁY Wroczyny 9. Maja Malanowicz Wroczyny   godz. 9.30 – 10.45 Kategoria A PRZEDSZKOLA 1. Zespół ŻABKI Wierzbie 2. Zespół STRZELECKIE SŁONECZKA Strzelce 3. Hanna Klembalska Kutno 4. Jan Winiecki Kutno 5. Duet: Oliwia Gliczyńska, Zofia…

Read More