Wyciągi z szuflady – KONKURS POETYCKI

Ze względu na przesunięcie terminu Festiwalu Złoty Środek Poezji przedłużamy termin składania wierszy w konkursie Wyciągi z Szuflady. Na zestawy, opatrzone godłem (SIC!) czekamy do 14 maja. Nagrody: 1000 zł do podziału, zestawy książek poetyckich, publikacja wierszy. Kutnowski Dom Kultury ogłasza Konkurs Poetycki pn. WYCIĄGI Z SZUFLADY. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Kutna i powiatu Kutnowskiego. Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą lub złożenie w sekretariacie Kutnowskiego Domu Kultury zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy, w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z…

Read More