Zmiana organizacji ruchu – Fireproof 2018

W związku z organizacją IX Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia Fireproof Kutnowski Dom Kultury informuje o zmianie organizacji ruchu. ulica Witosa – wjazd od ulicy Barlickiego / 29-go Listopada od dnia 6 lipca godz. 6:00 do dnia 8 lipca godz. 6:00 ul. Zamenhoffa – od skrzyżowania z ul. Szaloma Asza w kierunku Placu Piłsudskiego – zamknięcie dla ruchu od dnia 6 lipca godz. 6:00 do dnia 8 lipca godz. 6:00

Czytaj więcej...

Kolorowa Lokomotywa 2018

Po raz kolejny rusza w region „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2018″ – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Celem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. Zapisy od 25 czerwca do 9 lipca w sekretariacie…

Czytaj więcej...